پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
854 icon
دکتر راهله جهان تیغ

دکتر راهله جهان تیغ

شماره نظام پزشکی: 122776
  • متخصص روان‌پزشکی

فعالیت های دکتر راهله جهان تیغ

icon پذیرش24 بیش از 2 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر راهله جهان تیغ را داشته است.

نظرات در مورد دکتر راهله جهان تیغ

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر راهله جهان تیغ جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر راهله جهان تیغ

گزارش تلفن و آدرس صحیح

مشهد - خیابان بعثت خیابان ناصرخسر بین ناصرخسرو ۲۲ و ۲۴ پلاک ۱۴۲