پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
819 icon
دکتر اعظم رضاتوفيقي

دکتر اعظم رضاتوفيقي

شماره نظام پزشکی: گ-355
  • کارشناسی گفتاردرمانی

فعالیت های دکتر اعظم رضاتوفيقي

icon پذیرش24 بیش از 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر اعظم رضاتوفيقي را داشته است.

نظرات در مورد دکتر اعظم رضاتوفيقي

icon 100٪ رضایت (1 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر اعظم رضاتوفيقي جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر اعظم رضاتوفيقي

گزارش تلفن و آدرس صحیح

شیراز - شیراز، بلوار فضیلت جنوبی، بین 1 و 3