پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
999 icon
دکتر رضا کرم پور

دکتر رضا کرم پور

شماره نظام پزشکی: د-24225
  • دکترای حرفه‌ای داروسازی

فعالیت های دکتر رضا کرم پور

icon پذیرش24 بیش از 10 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر رضا کرم پور را داشته است.

نظرات در مورد دکتر رضا کرم پور

icon 100٪ رضایت (1 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر رضا کرم پور جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر رضا کرم پور

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تهران - داروخانه سوم خرداد