پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
6K icon
دکتر زهراسادات سجادی مقدم

دکتر زهراسادات سجادی مقدم

icon 15 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 119054
  • متخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)

  • دکترای حرفه‌ای پزشکی

فعالیت های دکتر زهراسادات سجادی مقدم

icon پذیرش24 بیش از 3 سال و 7 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر زهراسادات سجادی مقدم را داشته است.

نظرات در مورد دکتر زهراسادات سجادی مقدم

icon 57٪ رضایت (7 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر زهراسادات سجادی مقدم جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر زهراسادات سجادی مقدم

گزارش تلفن و آدرس صحیح

مشهد - محل کار: کلینیک بهاران

کاشمر - بیمارستان شهید مدرس - کاشمر