پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
4K icon
دکتر زهرا قادری ثانوی

دکتر زهرا قادری ثانوی

شماره نظام پزشکی: 108831
  • ترمیمی _ زیبایی _ درمان ریشه _ پروتز

فعالیت های دکتر زهرا قادری ثانوی

icon پذیرش24 بیش از 2 سال و 6 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر زهرا قادری ثانوی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر زهرا قادری ثانوی

icon 85٪ رضایت (7 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر زهرا قادری ثانوی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر زهرا قادری ثانوی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

مشهد - مشهد خ هاشمیه بین هاشمیه 53 و 55 ساختمان پزشکان سینوهه طبقه اول