پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
2K icon
دکتر زیبا نازی

دکتر زیبا نازی

شماره نظام پزشکی: 567823
  • فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

فعالیت های دکتر زیبا نازی

icon پذیرش24 بیش از 2 سال و 5 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر زیبا نازی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر زیبا نازی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر زیبا نازی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر زیبا نازی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

یزد - یزد-یزد