پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
779 icon
دکتر زینب عشریه

دکتر زینب عشریه

شماره نظام پزشکی: م-21234
  • دکترای تخصصی (Ph.D) بهداشت باروری

فعالیت های دکتر زینب عشریه

icon پذیرش24 بیش از 2 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر زینب عشریه را داشته است.

نظرات در مورد دکتر زینب عشریه

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر زینب عشریه جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

ویزیت آنلاین (تماس تلفنی)
350,000 تومان
icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر زینب عشریه

گزارش تلفن و آدرس صحیح