پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
2K icon
سارا بیدل خوشبخت

سارا بیدل خوشبخت

شماره نظام پزشکی: 137821
  • داخلی

فعالیت های سارا بیدل خوشبخت

icon پذیرش24 بیش از 2 سال و 1 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی سارا بیدل خوشبخت را داشته است.

نظرات در مورد سارا بیدل خوشبخت

icon 100٪ رضایت (2 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی سارا بیدل خوشبخت جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

بیمارستان شهید مطهری مرودشت

گزارش تلفن و آدرس صحیح

مرودشت - بعد از زیر گذر معلم ، مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت