پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
857 icon
دکتر سعید برقعیان

دکتر سعید برقعیان

icon 29 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 44619
  • متخصص بیهوشی

  • دکترای حرفه‌ای پزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر سعید برقعیان

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر سعید برقعیان را داشته است.

نظرات در مورد دکتر سعید برقعیان

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر سعید برقعیان جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر سعید برقعیان

گزارش تلفن و آدرس صحیح

اصفهان - محل کار: بیمارستان 577 ارتش

خمینی شهر - مطب: خ مدرس