پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
875 icon
دکتر سعید خلیلی

دکتر سعید خلیلی

شماره نظام پزشکی: 161946
  • دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

گالری

فعالیت های دکتر سعید خلیلی

icon پذیرش24 بیش از 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر سعید خلیلی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر سعید خلیلی

icon رضایت (0 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:
موردی برای نمایش وجود ندارد

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر سعید خلیلی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر سعید خلیلی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

زاهدان - زاهدان، مولوی عبدالعزیز، مولوی 22