پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر سمیه اسدی

دکتر سمیه اسدی

شماره نظام پزشکی: ت-2443
  • کارشناسی علوم تغذیه

فعالیت های دکتر سمیه اسدی

icon 2 مشاوره آنلاین موفق
icon پذیرش24 بیش از 4 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر سمیه اسدی را داشته است.

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر سمیه اسدی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

ویزیت آنلاین (تماس تلفنی)
100,000 تومان
icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر سمیه اسدی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تهران - تهران، کارگر شمالی، یازدهم