پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
9K icon
دکتر سید امیر اصلانی

دکتر سید امیر اصلانی

icon 19 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 100834
  • فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب

فعالیت های دکتر سید امیر اصلانی

icon پذیرش24 بیش از 2 سال و 1 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر سید امیر اصلانی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر سید امیر اصلانی

icon 91٪ رضایت (24 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر سید امیر اصلانی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر سید امیر اصلانی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تهران - شیراز

شیراز - بولوار سیبویه -سه را آستانه

شیراز - فارس