پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر سیدجواد هاشمی

دکتر سیدجواد هاشمی

شماره نظام پزشکی: 62769
  • دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

فعالیت های دکتر سیدجواد هاشمی

icon پذیرش24 بیش از 11 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر سیدجواد هاشمی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر سیدجواد هاشمی

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر سیدجواد هاشمی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر سیدجواد هاشمی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

سبزوار - سبزوار خیابان بیهق خیابان بسیج مستضعفین (حمام حکیم)ساختمان حکیم