پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
2K icon
دکتر سید حسین پاکزادمقدم

دکتر سید حسین پاکزادمقدم

icon 23 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 81242
  • دکترای پزشکی

فعالیت های دکتر سید حسین پاکزادمقدم

icon پذیرش24 بیش از 2 سال و 6 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر سید حسین پاکزادمقدم را داشته است.

نظرات در مورد دکتر سید حسین پاکزادمقدم

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر سید حسین پاکزادمقدم جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم آقای دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر سید حسین پاکزادمقدم

گزارش تلفن و آدرس صحیح

یزد - بلوار طالقانی ، کوچه شهید منتظری ، نبش بانک تجارت ، کوچه 4 قدس