پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
826 icon
دکتر سیدشهاب الدین صدر

دکتر سیدشهاب الدین صدر

شماره نظام پزشکی: 25709
  • متخصص فیزیولوژی

  • دکترای حرفه ای پزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر سیدشهاب الدین صدر

icon پذیرش24 بیش از 4 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر سیدشهاب الدین صدر را داشته است.

نظرات در مورد دکتر سیدشهاب الدین صدر

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر سیدشهاب الدین صدر جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر سیدشهاب الدین صدر

گزارش تلفن و آدرس صحیح

استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران