پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
822 icon
دکتر سیدمرتضی موسوی مجد

دکتر سیدمرتضی موسوی مجد

شماره نظام پزشکی: ب-35646
  • دکترای داروسازی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر سیدمرتضی موسوی مجد

icon پذیرش24 بیش از 2 سال و 8 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر سیدمرتضی موسوی مجد را داشته است.

نظرات در مورد دکتر سیدمرتضی موسوی مجد

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر سیدمرتضی موسوی مجد جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر سیدمرتضی موسوی مجد

گزارش تلفن و آدرس صحیح

ساری - استان مازندران، شهر فریدون کنار، بیمارستان امام