پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
776 icon
دکتر سیدمهدی دشت بزرگی

دکتر سیدمهدی دشت بزرگی

شماره نظام پزشکی: 175993
  • دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

فعالیت های دکتر سیدمهدی دشت بزرگی

icon پذیرش24 بیش از 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر سیدمهدی دشت بزرگی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر سیدمهدی دشت بزرگی

icon رضایت (0 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:
موردی برای نمایش وجود ندارد

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر سیدمهدی دشت بزرگی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر سیدمهدی دشت بزرگی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

رشت - رشت، سعدی، عسگری، یاسمن