پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
820 icon
دکتر سیدمهدی موسوی راد

دکتر سیدمهدی موسوی راد

شماره نظام پزشکی: ا-پ-40
  • کارشناسی ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی)

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر سیدمهدی موسوی راد

icon پذیرش24 بیش از 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر سیدمهدی موسوی راد را داشته است.

نظرات در مورد دکتر سیدمهدی موسوی راد

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر سیدمهدی موسوی راد جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر سیدمهدی موسوی راد

گزارش تلفن و آدرس صحیح