پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
844 icon
سیده اکرم نظرکرده

سیده اکرم نظرکرده

icon 10 سال تجربه شماره نظام پزشکی: م-33866
  • کارشناسی مامایی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های سیده اکرم نظرکرده

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی سیده اکرم نظرکرده را داشته است.

نظرات در مورد سیده اکرم نظرکرده

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی سیده اکرم نظرکرده جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب سیده اکرم نظرکرده

گزارش تلفن و آدرس صحیح

آستانه اشرفیه - محل کار: خ نواب صفوی - بیمارستان کوثر استانه اشرفیه