پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر سیده فاطمه محمودابادی

دکتر سیده فاطمه محمودابادی

icon 12 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 130916
  • متخصص دندانپزشکی کودکان

  • دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر سیده فاطمه محمودابادی

icon پذیرش24 بیش از 2 سال و 8 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر سیده فاطمه محمودابادی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر سیده فاطمه محمودابادی

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر سیده فاطمه محمودابادی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر سیده فاطمه محمودابادی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

مشهد - محل کار: دانشکده دندانپزشکی مشهد