پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر شبنم پورمهدی

دکتر شبنم پورمهدی

شماره نظام پزشکی: د-28038
  • دکترای حرفه‌ای داروسازی

فعالیت های دکتر شبنم پورمهدی

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر شبنم پورمهدی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر شبنم پورمهدی

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر شبنم پورمهدی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر شبنم پورمهدی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

لنگرود - لنگرود روبروی شبکه بهداشت