پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
2K icon
دکتر عقیل شجاعی

دکتر عقیل شجاعی

icon 5 سال تجربه شماره نظام پزشکی: ک-د-2430
  • کارشناسی کاردرمانی

فعالیت های دکتر عقیل شجاعی

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر عقیل شجاعی را داشته است.

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر عقیل شجاعی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم آقای دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

ویزیت آنلاین (تماس تلفنی)
100,000 تومان
icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر عقیل شجاعی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

مشهد - خ عارف، عارف ۸ ساختمان نگاه ط همکف