پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر مریم شهبازی سرو

دکتر مریم شهبازی سرو

شماره نظام پزشکی: گ-3095
  • کارشناسی گفتاردرمانی

فعالیت های دکتر مریم شهبازی سرو

icon پذیرش24 بیش از 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر مریم شهبازی سرو را داشته است.

نظرات در مورد دکتر مریم شهبازی سرو

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر مریم شهبازی سرو جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

ویزیت آنلاین (تماس تلفنی)
80,000 تومان
icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر مریم شهبازی سرو

گزارش تلفن و آدرس صحیح

همدان - همدان، جهاد، درمانگاه هلال احمر