پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر شیرین کیوانلو

دکتر شیرین کیوانلو

شماره نظام پزشکی: 129126
  • دکترای دندانپزشکی

فعالیت های دکتر شیرین کیوانلو

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 5 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر شیرین کیوانلو را داشته است.

نظرات در مورد دکتر شیرین کیوانلو

icon رضایت (1 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر شیرین کیوانلو جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر شیرین کیوانلو

گزارش تلفن و آدرس صحیح

مشهد - بلوار سجاد، بزرگمهر شمالی2