پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
827 icon
دکتر عابدی نژاد

دکتر عابدی نژاد

شماره نظام پزشکی: ک-د-1235
  • کارشناسی کاردرمانی

فعالیت های دکتر عابدی نژاد

icon پذیرش24 بیش از 2 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر عابدی نژاد را داشته است.

نظرات در مورد دکتر عابدی نژاد

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر عابدی نژاد جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر عابدی نژاد

گزارش تلفن و آدرس صحیح

بندرعباس - بندرعباس، بلوار سید جمال الدین اسد آبادی، مهیار 1