پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر عادل عبادتی

دکتر عادل عبادتی

شماره نظام پزشکی: ف-3899
  • کارشناس فیزیوتراپی

فعالیت های دکتر عادل عبادتی

icon پذیرش24 بیش از 2 سال و 6 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر عادل عبادتی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر عادل عبادتی

icon 100٪ رضایت (1 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر عادل عبادتی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم آقای دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر عادل عبادتی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

رشت - چهاراه پورسینا رو به رو ثبت احوال ساختمان اطبا طبقه اول فیزیوتراپی توان