پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر عاطفه تاجیک

دکتر عاطفه تاجیک

icon 24 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 75517
  • متخصص دندانپزشکی کودکان

  • دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر عاطفه تاجیک

icon پذیرش24 بیش از 2 سال و 8 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر عاطفه تاجیک را داشته است.

نظرات در مورد دکتر عاطفه تاجیک

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر عاطفه تاجیک جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر عاطفه تاجیک

گزارش تلفن و آدرس صحیح

مشهد - مطب: ب وکیل اباد - بین هنرستان و هاشمیه - ساختمان پزشکان بقراط