پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر عاطفه طاقتی

دکتر عاطفه طاقتی

icon 15 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 119956
  • متخصص طب کار

  • دکترای حرفه‌ای پزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر عاطفه طاقتی

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر عاطفه طاقتی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر عاطفه طاقتی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر عاطفه طاقتی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر عاطفه طاقتی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

بندرعباس - محل کار: چهارراه اتوبوسرانی،جنب درمانگاه شفا ، ساختمان ارمینا ، طبقه ۳ ، واحد6