پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
19K icon
دکتر عباس ساروخانی

دکتر عباس ساروخانی

icon 23 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 80532
  • فوق تخصص جراحی عروق

  • متخصص جراحی عمومی

  • دکترای حرفه‌ای پزشکی

فعالیت های دکتر عباس ساروخانی

icon پذیرش24 بیش از 4 سال و 1 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر عباس ساروخانی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر عباس ساروخانی

icon 93٪ رضایت (73 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر عباس ساروخانی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر عباس ساروخانی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

اصفهان - محل کار: بیمارستان الزهرا گروه جراحی

اصفهان - اصفهان-خیابان شهدای صفه

اصفهان - بلوار صفه. بیمارستان الزهرا