پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر علیرضا علیخانی

دکتر علیرضا علیخانی

icon 31 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 37317
  • متخصص جراحی عمومی

فعالیت های دکتر علیرضا علیخانی

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر علیرضا علیخانی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر علیرضا علیخانی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر علیرضا علیخانی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر علیرضا علیخانی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

گرگان - گرگان، خیابان ولی عصر . عدالت ۲۳ ساختمان پزشکان کیان

گرگان - مطب: عدالت23-ساختمان کیان-ط1