پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
960 icon
دكتر علی اکبر رضائی

دكتر علی اکبر رضائی

icon 13 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 74913
  • متخصص طب اورژانس

فعالیت های دكتر علی اکبر رضائی

icon پذیرش24 بیش از 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دكتر علی اکبر رضائی را داشته است.

نظرات در مورد دكتر علی اکبر رضائی

icon 100٪ رضایت (2 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دكتر علی اکبر رضائی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم آقای دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تهران - تهران ، خیابان فلسطین ، خیابان ایتالیا ، بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران