پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
941 icon
دکتر علی سلیمان پور

دکتر علی سلیمان پور

icon 24 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 76784
  • متخصص پزشکی قانونی

  • دکترای حرفه‌ای پزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر علی سلیمان پور

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر علی سلیمان پور را داشته است.

نظرات در مورد دکتر علی سلیمان پور

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر علی سلیمان پور جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر علی سلیمان پور

گزارش تلفن و آدرس صحیح

اصفهان - محل کار: فلکه فیض-اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان