پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
7K icon
دکتر عیسی عبدی راد

دکتر عیسی عبدی راد

شماره نظام پزشکی: 33922
  • متخصص ژنیک بالینی-فلوشیپ نروژنتیک

فعالیت های دکتر عیسی عبدی راد

icon 7 مشاوره آنلاین موفق
icon پذیرش24 بیش از 2 سال و 9 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر عیسی عبدی راد را داشته است.

نظرات در مورد دکتر عیسی عبدی راد

icon 100٪ رضایت (48 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر عیسی عبدی راد جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم آقای دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر عیسی عبدی راد

گزارش تلفن و آدرس صحیح

ارومیه - ارومیه خیابان امنیت طلب مرکز ژنتیک پزشکی مندل