پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
842 icon
دکتر فاطمه امامی ده چشمه

دکتر فاطمه امامی ده چشمه

شماره نظام پزشکی: گ-2309
  • کارشناسی ارشد گفتاردرمانی

فعالیت های دکتر فاطمه امامی ده چشمه

icon پذیرش24 بیش از 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر فاطمه امامی ده چشمه را داشته است.

نظرات در مورد دکتر فاطمه امامی ده چشمه

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر فاطمه امامی ده چشمه جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر فاطمه امامی ده چشمه

گزارش تلفن و آدرس صحیح

اهواز - اهواز، گلستان، آذر، بین خرداد و تیر