پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
916 icon
دکتر فاطمه سالمی

دکتر فاطمه سالمی

شماره نظام پزشکی: 99374
  • متخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت)

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر فاطمه سالمی

icon پذیرش24 بیش از 5 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر فاطمه سالمی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر فاطمه سالمی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر فاطمه سالمی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر فاطمه سالمی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

همدان - ابتدای جهان نما - جنب باشگاه تختی - مجتمع ایرانمهر- طبقه دوم - واحد ۵