پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
کارشناس سیده فاطمه قاسمی

کارشناس سیده فاطمه قاسمی

icon 21 سال تجربه شماره نظام پزشکی: م-17642
  • کارشناسی مامایی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های کارشناس سیده فاطمه قاسمی

icon پذیرش24 بیش از 2 سال و 8 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی کارشناس سیده فاطمه قاسمی را داشته است.

نظرات در مورد کارشناس سیده فاطمه قاسمی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی کارشناس سیده فاطمه قاسمی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب کارشناس سیده فاطمه قاسمی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

بندرانزلی - محل کار: کلویر 2 بیمارستان شهید بهشتی