پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
28K icon
دکتر فرزانه ابوطالبیان الیادرانی

دکتر فرزانه ابوطالبیان الیادرانی

icon 13 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 129894
  • متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

فعالیت های دکتر فرزانه ابوطالبیان الیادرانی

icon پذیرش24 بیش از 4 سال افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر فرزانه ابوطالبیان الیادرانی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر فرزانه ابوطالبیان الیادرانی

icon 91٪ رضایت (171 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر فرزانه ابوطالبیان الیادرانی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت میانگین زمان انتظار تا ویزیت: کمتر از دو ساعت

آدرس و تلفن تماس

اصفهان - اصفهان اصفهان، شمس آبادی،مجتمع قمرالدوله، واحد ۴۰۵

اصفهان - بیمارستان عیسی ابن مریم اصفهان