پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
810 icon
دکتر فرهاد دلدار

دکتر فرهاد دلدار

شماره نظام پزشکی: 60745
  • بورد تخصصی طب اورژانس

فعالیت های دکتر فرهاد دلدار

icon پذیرش24 بیش از 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر فرهاد دلدار را داشته است.

نظرات در مورد دکتر فرهاد دلدار

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر فرهاد دلدار جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

ویزیت آنلاین (تماس تلفنی)
80,000 تومان
icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر فرهاد دلدار

گزارش تلفن و آدرس صحیح

ری - تهران قیامدشت بلوارامام خمینی (چهل متری) پ 286 ساختمان پزشکان قائم عج