پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
799 icon
دکتر فریدون مرتضوی نجف آبادی

دکتر فریدون مرتضوی نجف آبادی

شماره نظام پزشکی: 84282
  • فلوشیپ بیهوشی مغز و اعصاب

  • متخصص بیهوشی

  • دکترای حرفه ای پزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر فریدون مرتضوی نجف آبادی

icon پذیرش24 بیش از 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر فریدون مرتضوی نجف آبادی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر فریدون مرتضوی نجف آبادی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر فریدون مرتضوی نجف آبادی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر فریدون مرتضوی نجف آبادی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان