پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
831 icon
دکتر فرید ویسی

دکتر فرید ویسی

شماره نظام پزشکی: 167265
  • دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

فعالیت های دکتر فرید ویسی

icon پذیرش24 بیش از 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر فرید ویسی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر فرید ویسی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر فرید ویسی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر فرید ویسی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

چالوس - چالوس، امام خمینی، بین صدف و طاولی