پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
818 icon
مائده شاه زیدی

مائده شاه زیدی

شماره نظام پزشکی: ت-9189
  • کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های مائده شاه زیدی

icon پذیرش24 بیش از 4 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی مائده شاه زیدی را داشته است.

نظرات در مورد مائده شاه زیدی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی مائده شاه زیدی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب مائده شاه زیدی

گزارش تلفن و آدرس صحیح