پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
777 icon
دکتر ماندانا طباطبائی

دکتر ماندانا طباطبائی

شماره نظام پزشکی: 89360
  • متخصص ژنتیک مولکولی بالینی

  • دکترای حرفه ای پزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر ماندانا طباطبائی

icon پذیرش24 بیش از 4 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر ماندانا طباطبائی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر ماندانا طباطبائی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر ماندانا طباطبائی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر ماندانا طباطبائی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تهران - شهرک قدس مهستان برج آ 1