پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
2K icon
دکتر مجید قیاسی

دکتر مجید قیاسی

شماره نظام پزشکی: 64952
  • دکترای دندانپزشکی

فعالیت های دکتر مجید قیاسی

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 2 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر مجید قیاسی را داشته است.

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر مجید قیاسی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم آقای دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر مجید قیاسی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

مشهد - مشهد خ راهنمایی راهنمایی 2 کنار پلاک110