پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
870 icon
محبوبه عرب ارادانی

محبوبه عرب ارادانی

icon 9 سال تجربه شماره نظام پزشکی: م-39387
  • کارشناسی مامایی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های محبوبه عرب ارادانی

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی محبوبه عرب ارادانی را داشته است.

نظرات در مورد محبوبه عرب ارادانی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی محبوبه عرب ارادانی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب محبوبه عرب ارادانی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

گرمسار - محل کار: خ 17 شهریور غربی مرکز بهداشتی و درمانی ش 2 شهری