پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
879 icon
محدثه سمیع زادابکنار

محدثه سمیع زادابکنار

icon 10 سال تجربه شماره نظام پزشکی: م-37575
  • کارشناسی مامایی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های محدثه سمیع زادابکنار

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی محدثه سمیع زادابکنار را داشته است.

نظرات در مورد محدثه سمیع زادابکنار

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی محدثه سمیع زادابکنار جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب محدثه سمیع زادابکنار

گزارش تلفن و آدرس صحیح

بندرانزلی - درمانگاه فاطیما: خیابان شهید مطهری - درمانگاه فاطمیا