پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر محسن صباغی نژاد

دکتر محسن صباغی نژاد

شماره نظام پزشکی: ف-902
  • کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

فعالیت های دکتر محسن صباغی نژاد

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 1 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر محسن صباغی نژاد را داشته است.

نظرات در مورد دکتر محسن صباغی نژاد

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر محسن صباغی نژاد جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر محسن صباغی نژاد

گزارش تلفن و آدرس صحیح

یزد - بلوارمنتظر قائم- ك ش نصيري- فيزيوتراپي پويا