پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
829 icon
کارشناس محسن پور

کارشناس محسن پور

شماره نظام پزشکی: ش-613
  • کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی (ادیولوژی)

فعالیت های کارشناس محسن پور

icon 1 مشاوره آنلاین موفق
icon پذیرش24 بیش از 2 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی کارشناس محسن پور را داشته است.

نظرات در مورد کارشناس محسن پور

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی کارشناس محسن پور جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

ویزیت آنلاین (تماس تلفنی)
50,000 تومان
icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب کارشناس محسن پور

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تهران - کرمانشاه،پارکینگ خیابان حاج محمدتقی ساختمان االبرز