پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
769 icon
دکتر محمدرضا شریفی

دکتر محمدرضا شریفی

شماره نظام پزشکی: 26123
  • متخصص فیزیولوژی

  • دکترای حرفه ای پزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر محمدرضا شریفی

icon پذیرش24 بیش از 4 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر محمدرضا شریفی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر محمدرضا شریفی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر محمدرضا شریفی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر محمدرضا شریفی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

اصفهان - خ زینبیه دارالشفاء فاطمیه | دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی