پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
4K icon
دکتر محمدرضا ممقانی قاضیجهانی

دکتر محمدرضا ممقانی قاضیجهانی

شماره نظام پزشکی: 100383
  • فلوشیپ تروما در جراحی عمومی

فعالیت های دکتر محمدرضا ممقانی قاضیجهانی

icon پذیرش24 بیش از 3 سال و 5 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر محمدرضا ممقانی قاضیجهانی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر محمدرضا ممقانی قاضیجهانی

icon 100٪ رضایت (7 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر محمدرضا ممقانی قاضیجهانی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر محمدرضا ممقانی قاضیجهانی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

مشهد - مشهد بلوار احمدآباد- خیابان عارف 2- ساختمان پزشکان فارابی

مشهد - مشهد، شهرک امام هادی، بزرگراه آزادی

مشهد - طلاب - بلوار شهید مفتح - انتهای بلوار ابوریحان