پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
748 icon
دکتر محمدعلی سعادتی

دکتر محمدعلی سعادتی

شماره نظام پزشکی: 49652
  • فلوشیپ بیهوشی کودکان

  • متخصص بیهوشی

  • دکترای حرفه ای پزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر محمدعلی سعادتی

icon پذیرش24 بیش از 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر محمدعلی سعادتی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر محمدعلی سعادتی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر محمدعلی سعادتی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر محمدعلی سعادتی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

کاشان - بیمارستان شهید بهشتی -بلوار قطب راوندی-حکمت57